Defektoskop ultradźwiękowy do rejestrecji defektów materiałów

Wykrywanie wad jest najczęściej stosowaną techniką wśród wszystkich zastosowań przemysłowych. Ogólnie fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości są odbijane od wad i generują wyraźne wzory echa. Przenośne instrumenty rejestrują i wyświetlają te wzorce.

Jak wykryć defekt za pomocą defektoskopu

łatwy w obsłudze defektoskop ultradźwiękowyBadania ultradźwiękowe to bezpieczna metoda testowania, która jest szeroko stosowana w różnych gałęziach przemysłu i procesach produkcyjnych, szczególnie w zastosowaniach, w których stosowane są spoiny i metale strukturalne. Fale dźwiękowe to drgania mechaniczne przechodzące przez ciecz, ciało stałe lub gaz. Fale te przechodzą z określoną prędkością w oczekiwanym kierunku. Kiedy te fale uderzają w granicę są przesyłane z powrotem. Pozwala to na wykrywanie defektów za pomocą urządzenia jakim jest łatwy w obsłudze defektoskop ultradźwiękowy.  Większość aplikacji do wykrywania defektów ultradźwiękowych wykorzystuje określone częstotliwości. Przy częstotliwościach w zakresie megaherców energia dźwięku wędruje z łatwością przez większość popularnych materiałów i cieczy, ale nie przepływa skutecznie przez powietrze lub podobne gazy. W ciałach stałych fale dźwiękowe mogą występować w różnych trybach. które charakteryzują się rodzajem ruchu. Typowe tryby wykorzystywane w wykrywaniu defektów ultradźwiękowych to fale ścinające i fale podłużne. Defektoskopy są idealnymi urządzeniami do zastosowań w terenie. Wyświetlają przebieg ultradźwiękowy, który jest zrozumiały dla przeszkolonego operatora, który wykrywa i klasyfikuje wady w testowanych elementach.

Składa się on z wyświetlacza kształtu fali, odbiornika, modułu rejestrowania danych oraz oprogramowania i sprzętu do przechwytywania i analizy sygnału. Aby zoptymalizować działanie przetwornika, można sterować amplitudą impulsu. Podobnie, aby uzyskać stosunek sygnału do szumu, można zmodyfikować wzmocnienie i przepustowość odbiornika.