Kim według prawa jest detektyw i czym się zajmuje?

 Informacje na ten temat znajdziemy w ustawie o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 273 z późn. zm.). Ustawa definiuje usługę detektywistyczną jako zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Detektyw działa na pisemne zlecenia swojego klienta. Ustawodawcy zalecają aby czynności detektywa w swojej formie i zakresie nie mogły wkraczać w pole zastrzeżone dla organów i instytucji państwa takich jak policja, wojsko, organy skarbowe.

Kto i po co zatrudnia prywatnego detektywa ze śląska?

detektywZatrudniani są oni przez osoby prywatne, czasami przez firmy w sprawach gospodarczych. Prywatni detektywi jednak najczęściej zatrudniani są do wytropienia zdrady małżeńskiej lub na poszukiwaniu zaginionej lub ukrywającej się osoby. Na rynku są też detektywi zajmujący się sprawami gospodarczymi, często sprawdzają wiarygodność kontrahenta, jego zdolności płatnicze albo poszukują majątku, który jest ukryty przed roszczeniami klienta-wierzyciela.
Także firmy ubezpieczeniowe korzystają z usług detektywów, jeśli podejrzewają, że zgłaszane im szkody są oszustwem. Wiele firmy zatrudnia ich w sprawach dotyczących bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych Usługi detektywistyczne powinny być wpisane do rejestru działalności detektywistycznej. Każda z firm detektywistycznych musi także posiadać ważne ubezpieczenie OC. Na terenie naszego kraju mogą działać również detektywi zagraniczni ale pod warunkiem zgłoszenia swojej pracy w ministerstwie spraw wewnętrznych. Każdy detektyw śląsk musi posiadać ważną licencję, którą wydaje właściwy miejscowo komendant wojewódzki policji. Co zrobić aby dostać licencję detektywa?

Główne wymogi to pozytywna opinia komendanta powiatowego policji, niekaralność za przestępstwa umyślne, minimum 21 lat, wykształcenie średnie oraz pełna zdolność do czynności prawnych, dodatkowo osoba z licencją detektywa przed jej uzyskaniem nie mogła zostać zwolniona dyscyplinarnie z m.in. policji, sądu, wojska i tym podobnych instytucji w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o licencję.