Specjalistyczne regały przemysłowe – regały wspornikowe

Niektóre powierzchnie magazynowe wymagają zastosowania odpowiednich systemów konstrukcyjnych, które umożliwią przechowywanie ładunków wielkogabarytowych i specyficznych. Regały magazynowe dostosowane do profilu działalności zakładów pracy to wyposażenie konieczne dla sprawnego funkcjonowania małych i dużych przedsiębiorstw.

Regały wspornikowe

regały wspornikoweStosowane w przemyśle i budownictwie regały wspornikowe przeznaczone są do składowania towarów dłużycowych: rur stalowych i PCV, płyt, prętów i drewna budowlanego. Dla zwiększenia ładowności magazynów stosuje się jedno i wielopłaszczyznowe specjalne systemy konstrukcyjne. Poszczególne elementy systemów umożliwiają dowolne zarządzanie przestrzenią magazynową oraz dostosowanie jej do warunków pracy. Antresole magazynowe i podesty stanowią część tak zwanego wyposażenia modułowego. Wielopoziomowe systemy konstrukcyjne to doskonały sposób optymalnego aranżowania przestrzeni. Ruchome podesty magazynowe i nowoczesne antresole to rozwiązanie odpowiednie dla funkcjonalnych i rozwijających się hal magazynowych.
Przechowywanie towarów paletyzowanych wiąże się z użytkowaniem odpowiedniego wyposażenia magazynowego. Regały paletowe są dostosowane do składowania ładunków transportowanych za pomocą wózków widłowych o określonych parametrach. Tego typu regały magazynowe muszą być dostosowane do wyposażenia poszczególnych hal magazynowych.

Ponieważ w większości zakładów przemysłowych oprócz powierzchni magazynowych znajdują się również pomieszczenia biurowe, warsztatowe i socjalne, wyposażenie musi być zróżnicowane i dostosowane do wymogów konkretnych pomieszczeń. Regały półkowe, szafy narzędziowe, stoły warsztatowe i blaty robocze to niezbędne wyposażenie funkcjonalnych przestrzeni zakładowych.