Warunki dla spółek działających za granicą

Wobec coraz ściślejszej integracji rynku europejskiego działanie takie jak rejestracja spółek za granicą nie powinno już sprawiać przedsiębiorcom żadnego problemu. Jednak w dalszym ciągu mogą istnieć jakieś ograniczenia, mimo ścisłej ochrony.

Co powinniśmy wiedzieć zakładając spółkę za granicą?

rejestracja spółek za granicąOgraniczenia do działalności takiej jak rejestracja spółek za granicą zgodnie z prawem unijnym to przede wszystkim ochrona  interesu publicznego. Ogranicza to wykonanie działania, które nazywa się rejestracja spółek za granicą w  przypadku, gdy ochrona tego interesu nie jest zapewniona przez odpowiednią regulację w państwie pochodzenia oraz wymagania te są obiektywnie uzasadnione i nie wykraczają poza to, co konieczne. Należy więc o tym pamiętać dokonując czynności takiej jak rejestracja spółek za granicą.  Działanie takie jak rejestracja spółek za granicą określa swoboda przedsiębiorczości, która definiuje je jako  rzeczywiste wykonywanie działalności gospodarczej za pomocą trwałej organizacji w innym państwie członkowskim przez nieokreślony czas. Elementem przedsiębiorczości  musi być działalność o charakterze ekonomicznym. Zakaz wprowadzania ograniczeń określa swoboda świadczenia usług, która obejmuje zniesienie wszelkich ograniczeń nawet mających zastosowanie bez rozróżnienia do obcych i krajowych, niektóre z nich mogą być jednakże usprawiedliwione koniecznością ochrony interesu ogólnego jeśli stosują się do wszystkich przedsiębiorstw tak samo, czyli nie utrudniają działalności takiej jak rejestracja spółek za granicą.

Podsumowując, spółki są chronione przez określone w ustawodawstwie krajowym prawa. Samo założenie spółki jest działalnością w odpowiedni sposób skomplikowaną, nic dziwnego więc, że rejestracja spółek za granicą może stwarzać problemy.