Zbiornikowe przekładniki prądowe

Napięcie kolanowe przekładnika prądowego jest wielkością napięcia wtórnego, powyżej którego prąd wyjściowy przestaje liniowo podążać za prądem wejściowym z deklarowaną dokładnością. W badaniu, jeżeli napięcie jest przyłożone przez zaciski wtórne, prąd magnetyzujący będzie wzrastał proporcjonalnie do przyłożonego napięcia, aż do osiągnięcia punktu kolanowego.

Napięcie kolanowe przekładników prądowych pomiarowych

przekładniki prądowe pomiarowePunkt kolana definiuje się jako napięcie, przy którym 10% wzrost przyłożonego napięcia zwiększa prąd magnetyzujący o 50%. Dla napięć większych niż punkt kolana, prąd magnetyzujący znacznie wzrasta nawet przy małych przyrostach napięcia przez zaciski wtórne. Napięcie w punkcie kolana ma mniejsze zastosowanie w przypadku przekładników prądowych, ponieważ ich dokładność jest na ogół znacznie wyższa, ale ograniczona w bardzo małym zakresie wartości znamionowej przekładnika prądowego, zazwyczaj od 1,2 do 1,5 razy większego prądu znamionowego. Pojęcie napięcia kolanowego jest jednak bardzo istotne w przypadku przekładników prądowych, ponieważ są one z konieczności narażone na prądy zakłóceniowe o wartości 20-30 razy większej od prądu znamionowego. Przekładniki prądowe mogą być instalowane wewnątrz rozdzielnicy lub w przepustach aparatowych, ale bardzo często stosowane są wolnostojące przekładniki prądowe pomiarowe zewnętrzne.

W rozdzielnicy przekładniki prądowe zbiornikowe pod napięciem sieciowym mają znaczną część swojej obudowy zasilanej napięciem sieciowym i muszą być montowane na izolatorach. Zbiornikowe przekładniki prądowe nieczynne izolują obwód pomiarowy od obudowy. Przekładniki prądowe stosowane są do ochrony, pomiarów i sterowania w podstacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz w sieci elektrycznej.