Inwestycja na giełdzie – czy to się może opłacać?

Aby wiedzieć jak inwestować na giełdzie należy przede wszystkim poznać podstawowe zagadnienia, które wiążą się z giełdą. Musimy zatem wiedzieć, co to są indeksy giełdowe, hossa, bessa, gdzie możemy kupić akcje i je sprzedać.

fiananse1Akcje kupić możemy w biurach maklerskich, obecnie często odbywa się to drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu.

W Internecie również możemy na bieżąco sprawdzać indeksy giełdowe, których wartość zależy przede wszystkim od sytuacji gospodarczej kraju i świata. Zatem inwestycja na giełdzie opłacać się będzie w czasach boomu gospodarczego, jednak specjaliści zalecają, by nie kupować akcji w czasie ich najwyższych notowań. Wahania indeksów pojawiają się cały czas, i kupując akcje gdy są one najdroższe, możemy liczyć na niemal pewny spadek ich wartości, i stracić na tym. Inwestowanie na giełdzie najlepiej zacząć wówczas, gdy akcje osiągają najniższą wartość – by móc na nich tylko zarobić. Problem polega na tym, że nie ma nigdy pewności, kiedy aktualna wartość jest tą najniższą, i czy indeks za dzień lub dwa nie spadnie jeszcze niżej, powodując nasze straty. Warto zanim zaczniemy grać na giełdzie zapoznać się przez kilka dni z notowaniami akcji, notując co ciekawsze fragmenty.

W Internecie możemy znaleźć bieżące notowania, które wyświetlają się w postaci listy nazw firm wraz z aktualnymi ich indeksami i informacją o tym, ile kosztuje pojedyncza akcja, oraz czy jej wartośc spadła, podniosła się lub jest stała. Kilka dni śledzenia kursu akcji kilka razy dziennie da nam pewne rozeznanie co do tego, w jakie akcje najlepiej inwestować.