Stygnięcie, opróżnienie i zamknięcie formy wtryskowej

 

Tworzywa sztuczne mają wiele zastosowań w przemyśle przetwórczym. To z nich produkuje się elementy, które wyglądają dokładnie tak samo. By to było jednak możliwe, konieczne jest zastosowanie odpowiednich maszyn. Stosuje się tutaj specjalne wtryskarki przemysłowe, które upłynniają tworzywo sztuczne, a następnie umieszczają je w specjalnej stalowej formie.

Produkcja kształtek z tworzyw sztucznych i ich oczyszczenie

formy wtryskowe do tworzyw sztucznychNastępnym etapem produkcji jest stygnięcie. Kiedy forma zostanie już napełniona, dochodzi do jej chłodzenia lub przeciwnie – ogrzewania. Wszystko zależy od tego, czy tworzywo sztuczne jest materiałem termoutwardzalnym czy nie. Jeśli stosuje się tworzywo, które pod wpływem temperatury twardnieje, to formę z tworzywem należy ogrzewać. Jeśli mamy do czynienia z tworzywami termoplastycznymi, to należy zastosować techniki chłodzenia materiału w celu jego utwardzenia. Utwardzanie sprawia, że tworzywo zespala się w formie. Dochodzi do bardzo dokładnego odwzorowania kształtu takiej formy. Można zakupić specjalne formy wtryskowe do tworzyw sztucznych, które mają różne kształty – wszystko zależy od tego, czym dokładnie chce się zająć dany zakład przetwórczy. Następnym etapem produkcji jest opróżnianie formy wtryskowej. Każda forma składa się najczęściej z dwóch osobnych połówek. Kiedy dojdzie już do zestalenia tworzywa sztucznego, można oddzielić dwie połówki formy od siebie. To właśnie wtedy gotowa kształtka jest uwalniania z formy.

Wiadomo, że można to robić ręcznie, ale większość zakładów przemysłowych jest dziś zautomatyzowana – dzięki temu możliwa jest znacznie szybsza produkcja kształtek. Po opróżnieniu formy następuje jej ponowne zamknięcie. Wtedy forma może zostać znowu wypełniona tworzywem sztucznym. Gotowy produkt musi zostać oczyszczony mechanicznie, by pozbyć się resztek produktu z kanałów doprowadzających.