Właściwe zgłoszenie Intrastat

Warto wiedzieć, że zgłoszenie Intrastat jest to inaczej system statystyki obrotów towarowych następujących między państwami Unii Europejskiej. Zebrane w ten sposób dane są porównywane z tymi, które zadeklarowały podmioty w deklaracjach podatkowych VAT, a w dalszej kolejności przekazywane do krajowych czy unijnych organów, które zajmują się statystyką handlu na terenie Unii. Istotna jest wiedza, kto ma obowiązek złożyć taką deklarację.

Co to jest Intrastat?

zgłoszenia intrastatDo składania deklaracji Intrastat są zobowiązani ci przedsiębiorcy, którzy osiągają określony w przepisach prawa poziom obrotu w handlu z innymi krajami na terenie Unii Europejskiej. Progi zobowiązujące do złożenia deklaracji są ustalane, a także ogłaszane każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Deklaracje za dany okres sprawozdawczy należy składać nie później, niż do 10 dnia miesiąca, jaki następuje po miesiącu sprawozdawczym. W sytuacji, kiedy 10 dzień przypada w niedzielę albo jest wolny ustawowo od pracy, termin upływa kolejnego dnia roboczego po takim dniu. Niezwykle ważne są prawidłowe zgłoszenia intrastat. Aby móc wypełnić oraz złożyć zgłoszenie Intrastat, konieczne jest zarejestrowanie siebie oraz własnej firmy na platformie PUESC, a także uzyskanie numeru EORI. W dalszej kolejności należy pobrać specjalnie przygotowaną aplikację albo wypełnić formularz na platformie PUESC.

Lista danych, które należy podać w zgłoszeniu Intrastat jest dokładnie sprecyzowana. Obejmuje ona kraj wysyłki towaru, warunki dostawy Incoterms, kod CN pozycji towarowej z dokumentu sprzedaży czy opis handlowy każdej pozycji. Dodatkowo konieczne jest oznaczenie kraju pochodzenia towaru, masy netto każdej z pozycji, wartości faktury w PLN oraz wartości statystycznej w PLN. Deklaracja powinna być opatrzona podpisem elektronicznym i przesłana w pliku XML.